BMI kalkulačka
Kalorické tabuľky
Jedálniček na chudnutie

Športové hodinky a ich meranie kalórií

V poslednej dobe je čoraz viac rôznych aplikácií a športových hodiniek, ktoré môžete využívať pri chudnutí či už ako trénera (pípa, ak sa mu niečo nepáči), ale aj ako štatistiku. Nie je to zlý smer, ale v tejto chvíli je potrebné brať všetky výsledky týchto zariadení len s veľkou rezervou.

Najmä lacnejšie prístroje vám povedia tak možno počet prejdených krokov - to môžete využiť pre kontrolu, či sa vôbec hýbete. Prípadne na kontrolu, či sa v poslednej dobe nezačínate flákať. Drahšie sa už snažia počítať tepovú frekvenciu či dokonca množstvo spotrebovaných kalórií. Pokúšajú sa zistiť, že dlho sedíte - aby vás mohli okríknuť. Alebo skúmajú kvalitu spánku.

Takže aspoň telegraficky:

Krokomer

Kroky sa merajú zo zápästia cez hodinky. Môžu teda byť zaťažené akoukoľvek chybou. Napriek tomu výsledok bude asi prijateľný. Funkcia krokomeru sa dá často oklamať. Našťastie nech ukáže čokoľvek, je to len orientačné číslo, ktoré hovorí o tom, že denne by sme mali mať nameraných najmenej 10 tisíc krokov a viac. Niektoré hodinky vás dokonca upozornia, že je čas spraviť nejaký pohyb. Nie je teda tak rozhodujúce koľko krokov presne ste spravili. Ak to bolo OKOLO 10 tisíc a viac, je to lepšie ako nič.

Posledne sme boli na kolobežkovom výlete a známa sa radovala z nových drahých športových hodiniek. Do chvíle, kedy jej po prejazdených 20 kilometroch začali drnčať na zápästí, že by sa už mala konečne začať hýbať...

Pulzová frekvencia

Športtester na meranie tepovej frekvencie sa používa už dávno. To je hrudný pás a nejaké zobrazovacie zariadenie - hodinky, aplikácia... Hrudný pás je spravidla spoľahlivý a odporúčam ho používať. Je to asi najpresnejší indikátor toho, ako cvičíte.

V hodinkách na zápästí býva meranie pulzu úplne nespoľahlivé a to aj na tých drahších. Podobné to je s prsteňmi. Pri niektorých športoch to môže merať lepšie, inokedy celkom chybne.

Kalórie

Počítanie kalórií som vám už dávnejšie zakázal. Takže nie je dôvod snoriť v hodinkách, koľko ste ich spálili. Prečo?

  • Potraviny nemajú úplne presne odmerané množstvo energie, sú to presnejšie, alebo menej presné odhady.
  • Vaše trávenie si "zoberie" z potravín vždy iné množstvo energie. Rozdiel spraví to, ako to je pohryzené, aké kombinácie potravín sa stretnú, stav črevnej mikrobioty...
  • Nikdy teda neviete celkom presne povedať, aké množstvo energie by ste potrebovali naozaj. Všetko sú to len odhady a vzorce.

Preto sú výpočty zbytočné. Pozrite sa na to, zrátajte si to, aby ste mali názor na to, koľko máte jesť. Ale tým to skončí. Presné výpočty netreba.

Príkladom môže byť nedávny kolobežkový výlet z Bratislavy okolo Hainburgu. Odporúčam, krásne prostredie tam je.

Šli sme príjemným tempom, žiadne vysoké pulzy (chvíľami občas do kopca) a aplikácia Strava odhaduje, že sme spálili okolo 1100 kalórií. Po slovensky: Ak si športovec po takomto výkone dopraje napríklad veľkú pizzu, zmaže energetický deficit a dokonca by možno mohol aj pribrať...

Žiaľ, ani športové hodinky, ani Strava nevedia nič o teplote prostredia, ani o tom, či sa cvičilo nalačno. Alebo či sme cestou nejedli čokoládu.

Navyše aplikácia často nemá vašu športovú aktivitu a tak do štatistiky vložíte vzorec pre podobnú - napríklad kolobežkári dajú bicyklovanie. A ak idete vedľa seba viacerí, tak výsledkom sú nielen rôzne prejdené kilometre, ale aj iná spotreba. Takže mne vyššie uvedený výlet nameralo len ako 55 kilometrov, ale spotreba bola skoro 1500 kalórí - skvelé. Môžem zjesť o pol pizzy viac.

Takže podobné výpočty berte s naozaj veľkou rezervou! Potvrdzuje to aj nedávna štúdia. Z nej aspoň telegraficky:

  1. Cieľ Štúdie: Hodnotenie presnosti troch náramkových zariadení (Apple Watch 6, Polar Vantage V, Fitbit Sense) na meranie srdcovej frekvencie a energetického výdaja.
  2. Metodológia: Štúdia zahŕňala 60 zdravých mladých ľudí (30 mužov a 30 žien), ktorí vykonávali päť rôznych aktivít (sedieť, chodiť, behať, cvičenie s odporom, cyklistika) po dobu desiatich minút pri nosení každého zariadenia. Referenčnými meraniami boli Polar H10 hrudný pás a MetaMax 3B.
  3. Výsledky: Výsledky ukázali, že všetky tri zariadenia mali problémy s presným odhadom energetického výdaja počas rôznych aktivít. Boli zaznamenané veľké chyby s vysokou variabilitou a významné odchýlky.
  4. Záver: Výskumníci dospeli k záveru, že tieto tri náramkové zariadenia neposkytujú prijateľnú náhradnú metódu pre odhad energetického výdaja v prieskumných štúdiách. Avšak, Apple Watch 6 sa ukázal byť účinný pri sledovaní srdcovej frekvencie.
  5. Doporučenia: Namiesto používania nositeľných zariadení na odhad denného energetického výdaja je lepšie zamerať sa na pozorovanie denného príjmu energie a fluktuácií telesnej hmotnosti. Tieto metódy sú aktuálne najlepšou možnosťou pre odvodenie záverov o energetickom výdaji a energetickej bilancii.

Poznámka: Tento výskum bol pôvodne publikovaný v MASS Research Review, s grafikou od Kat Whitfield.

Rôzne ďalšie vedecké a klinické štúdie poskytujú zmiešané výsledky týkajúce sa presnosti nositeľných zariadení na meranie energetického výdaja. Výsledky naznačujú, že presnosť nositeľných zariadení na meranie energetického výdaja môže byť variabilná a závisí od špecifických podmienok a typu aktivity. V niektorých prípadoch môžu byť tieto zariadenia použiteľné, zatiaľ čo v iných môžu byť nespoľahlivé.

Preto berte výsledky s veľkou rezervou. Na druhej strane - nič v oblasti výživy a výdaja nie je presné. Ak teda nemáte denne poruke tím vedcov zo SAV vybavených potrebnou aparatúrou. Aj menej presné výsledky vás môžu aspoň trocha smerovať.

Športové hodinky sú skvelé na motiváciu. Môžete si na nich robiť priemery, ukáže vám to, ako trénujete. Budete pracovať s NEPRESNÝMI číslami. Ak o tom viete, nie je to problém. Oni tie prístrojčeky budú mať vždy podobne nepresné meranie. Takže jednotlivý tréning síce nebudete vedieť posúdiť vedecky :-) presne. Ale trend uvidíte pomerne dôveryhodný.

Pustite si video, v ktorom sme o hodinkách rozprávali s Davidom Zemanom (www.telocvikari.sk).

Napísal
Miro Veselý 
18. januára 2024
O autorovi článku: Zdravej výžive a chudnutiu sa venujem od roku 2004. Vydal som postupne niekoľko kníh o chudnutí. Najnovšia sa volá Jedálniček na chudnutie a sú v nej všetky potrebné informácie o chudnutí, ktoré čitateľ potrebuje na to, aby dosiahol výsledky. Pre tých, čo si knihu nechcú kúpiť je tu tento web. Nájdete tu informácie bezplatne. V článkoch a knihách vychádzam z poznatkov z klinickej obezitológie, odporúčaní WHO. Informácie priebežne konzultujem s lekármi aj fyzioterapeutmi a preto by malo byť bezpečné, ak sa nimi bude riadiť dospelý a zdravý, len obézny človek. Nemôžem však zaručiť výsledky každému. Pred chudnutím je preto vhodné, aby ste sa vždy poradili aj so svojím lekárom.
Miro Veselý
Tajomstvo chudnutia sa skrýva vo vašej chladničke!

©  Web chudnutie-ako.sk píše Miro Veselý od 27. 07. 2004.

Do roku 2003 som bol tučný. V roku 2004 som schudol 35 kíl a napísal o tom web chudnutie-ako.sk. Neskôr aj knihu, ktorú už 15 rokov pri každom vydaní vylepšujem o nové poznatky a skúsenosti z praxe. Volá sa Jedálniček na chudnutie. Ak radi pozeráte videá, navštívte Youtube kanál Miro Veselý.