BMI kalkulačka
Kalorické tabuľky
Jedálniček na chudnutie

Denník pohltaného krmu - Papu.xls

Na výpočet energetickej hodnoty jedál odporúčam používať on-line nástroj www.chudnutie-ako.sk/bmi, ktorý síce obsahuje menej potravín, ale na väčšinu výpočtov stačí. Ak si chcete vyrátať koľko máte jesť a ako cvičiť, použite na to nástroj www.chudnutie-ako.sk/potraviny. Je to presnejší výpočet. Ak vás zaujíma tabuľka s glykemickým indexom tak tá je tu.

V prípade, že si výpočty chcete riadiť z počítača a zanášať tam aj svoje jedlá, použite zošit z Excelu, ktorý voláme Papu.xls. Je už poriadne starý a niektoré výpočty, ktoré v ňom sú, sú celkom nepresné. Neodporúčam ich používať. Jednoduchšie môže byť, ak si prejdete jedálniček na chudnutie a naučíte sa podľa neho si zostaviť svoju stravu.

Stiahnuť - download papu.xls

Tento excelový súbor vznikal v rokoch 2003 až 2004, keď som chudol. Vtedy neboli online kalkulačky a aplikácie tak ako ich poznáme dnes. Jeho posledná revízia je z roku 2013. Pomáhali ho vytvoriť viacerí programátori. Pokiaľ viem, nemal by obsahovať žiaden škodlivý alebo problematický kód - za tie roky by sa už o tom vedelo.

Ako používať papu.xls

Po otvorení v Exceli uvidíte listy, na každom sa dá robiť niečo iné. Denník nás bude zaujímať najviac, v ňom totiž môžete zadať to, čo ste zjedli.

Denník

Tu môžete voliť z existujúcich potravín v zozname. Zvolíte si nejakú a zadáte ručne, koľko gramov ste jej pojali. Ak potravina, ktorú chcete zapísať v zozname nie je, môžete ju na liste "zoznam jedál" doplniť.

Najskôr nájdete jedlo, ktoré chcete zaniesť do denníka, napríklad banán.

Potom ku nemu dopíšte hmotnosť, koľko vážil. Papu.xls automaticky vypočíta, koľko energie, bielkovín, sacharidov a tuku ste zjedli...

...nielen v riadku pre banán, ale hore vidíte aj celkový súčet.

Na obrázku sú z hľadiska racionálnej výživy úplné nezmysly. Energetický príjem 7262 kJ zodpovedá celodennému príjmu energie, ale vidíme, že zloženie stravy je celkom mizerné. Je tam mimoriadne veľa tukov a málo bielkovín. Pri takejto diéte by bol človek stále hladný, priberal by a ani zdravie by neslúžilo. Pritom - ruku na srdce - takéto veci nie je problém jesť...

Prax

Vyhľadávať stále potraviny v zozname je dosť nudné. Navyše človek sa veľmi často vracia k niektorým jedlám. Osvedčilo sa mi preto postupovať nasledovne.

Po zrátaní energetického príjmu za konkrétny deň si hodnoty odpíšem (skopírujem do iného Excelovského súboru). Potom...

...označím všetky zadané hmotnosti jedál a stlačte klávesu DEL, alebo Delete.

Tým sa kolónka s hmotonosťou vyprázdni a môžete začať zadávať nový deň. Tento spôsob sa mi osvedčil preto, že človek sa pri jedení dosť často opakuje, často jedáva určitý druh jedál. Potom ich nemusíte zakaždým namáhavo naklikať.

Za niekoľko dní sa zoznam jedál síce rozšíri, ale stále je to oveľa rýchlejšie, než stále vyhľadávať názvy jedál v tabuľke.

Zoznam jedál

Ten si musí vytvoriť každý svoj - nemá zmysel dávať tam zoznam stoviek jedál, zle by sa v tom hľadalo. Doplňte si len zopár svojich - aj tak s týmto nástrojom nebudete pracovať dlho - stačí pár dní, kým si urobíte odhad, čo znamená zjesť "to správne" množstvo pokrmu.

Definícia - záložka výpočtov

Prosím, nepoužívajte túto kalkulačku. Je chybná.

To je všetko

Ak by ste chceli svoju váhu a jedlo sledovať systematicky, kvalitne a vytrvalo, asi by bolo lepšie siahnuť po niektorom programe, ktorý je na tieto výpočty špecializovaný.

Nástroj papu.xls, ktorý vám dávame k dispozícii zadarmo, je šírený v dobrej viere, že pomôže pri orientačnom odhade. Nie je to presný, ani certifikovaný nástroj. Budem rád, ak vám pomôže. Ak nie, proste ho zmažte.

Čo dodať na záver? Poďakovanie AleXovi a Popolvárovi.

Nevyhnutnou podmienkou je povoliť v Exceli prácu s makrami.

V novších verziách Office zvyčajne musíte "povoliť obsah". To je taký žltý pás hore s názvom "Upozornenie zabezpečenia". V starších Office to je v menu Nástroje > Možnosti > záložka Zabezpečenie > tlačítko Zabezpečenie makier. Po jeho stlačení na vás vybafne asi takáto otázka:

Aby papu.xls fungovalo, musí byť nastavená stredná, alebo nízka úroveň zabezpečenia.

K tomu niekoľko poznámok: Makrá v neoverených dokumentoch môžu obsahovať vírusy. Preto odporúčam, aby ste pred týmto nastavením konzultovali vec so svojim systémovým administrátorom. Druhá poznámka - môže sa stať, že vo vašom Exceli nie je vôbec prístupná možnosť nastaviť zabezpečenie makier. To v prípade, že pre spustenie makier nemáte vôbec nainštalovanú podporu. To sa niekedy neinštaluje zámerne, práve z dôvodu zabezpečenia systému pred vírusmi. V takom prípade súbor papu.xls vôbec nemôžete používať. Budete síce vidieť, ale nebude vám nič zratúvať. Predpokladajme teda, že makrá môžete spustiť. Otvorte súbor papu.xls. Ak ste nastavili úroveň zabezpečenia na "nízka", súbor sa spustí bez otázok. Pri nastavení zabezpečenia na úroveň "stredná" vám Excel najskôr položí otázku:

Ak makrá zakážete, výpočty nebudú možné. Preto musíte zvoliť možnosť "zapnúť makrá".

Odporúčam vám, používajte vždy súbor papu.xls, ktorý ste si stiahli priamo vy, z tejto stránky. Ak by vám ho dal niekto, kto má v počítači vírus, mohli by ste si tak zavíriť aj váš počítač.

Ak vám súbor nefunguje, nedá sa nič robiť. Nemôžem poskytovať technickú podporu.

Napísal
Miro Veselý 
7. novembra 2018
O autorovi článku: Zdravej výžive a chudnutiu sa venujem od roku 2004. Vydal som postupne niekoľko kníh o chudnutí. Najnovšia sa volá Jedálniček na chudnutie a sú v nej všetky potrebné informácie o chudnutí, ktoré čitateľ potrebuje na to, aby dosiahol výsledky. Pre tých, čo si knihu nechcú kúpiť je tu tento web. Nájdete tu informácie bezplatne. V článkoch a knihách vychádzam z poznatkov z klinickej obezitológie, odporúčaní WHO. Informácie priebežne konzultujem s lekármi aj fyzioterapeutmi a preto by malo byť bezpečné, ak sa nimi bude riadiť dospelý a zdravý, len obézny človek. Nemôžem však zaručiť výsledky každému. Pred chudnutím je preto vhodné, aby ste sa vždy poradili aj so svojím lekárom.
Miro Veselý
Tajomstvo chudnutia sa skrýva vo vašej chladničke!

©  Web chudnutie-ako.sk píše Miro Veselý od 27. 07. 2004.

Do roku 2003 som bol tučný. V roku 2004 som schudol 35 kíl a napísal o tom web chudnutie-ako.sk. Neskôr aj knihu, ktorú už 15 rokov pri každom vydaní vylepšujem o nové poznatky a skúsenosti z praxe. Volá sa Jedálniček na chudnutie. Ak radi pozeráte videá, navštívte Youtube kanál Miro Veselý.